Sieć organizacji

W program Chronimy Dzieci zaangażowane są organizacje, które w ramach swojej działalności świadczą działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Organizacje te tworzą Ogólnopolską Sieć organizacji wspierających program Chronimy Dzieci. W ramach Sieci podejmowane są następujące działania:

  • współpraca z władzami i instytucjami lokalnymi (w tym placówkami oświatowymi)
  • bezpłatne szkoleń dla profesjonalistów ze szkół i przedszkoli w regionie
  • podejmowanie lokalnych inicjatyw wspierających placówki edukacyjne we wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą
  • promowania programu Chronimy Dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych na terenie działania organizacji

Placówki oświatowe z danego terenu mogą zwracać się o wsparcie w realizacji programu Chronimy Dzieci do organizacji zrzeszonych w Sieci.

woj. dolnośląskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie

woj. lubuskie

woj. łódzkie

woj. małopolskie

woj. mazowieckie

woj. podkarpackie

woj. podlaskie

woj. pomorskie

woj. śląskie

woj. świętokrzyskie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. wielkopolskie

woj. zachodniopomorskie

Organizator
Partnerzy