Polityka prywatności

Pliki cookies

 1. Serwisy Fundacji wykorzystują tzw. pliki cookies. Fundacja wykorzystuje te pliki w celu:
  • dostosowania zawartości serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich;
  • tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z serwisów.
 2. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby:
  • zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub
  • informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki, niektóre funkcje serwisów Fundacji mogą nie działać.

Portal www.chronimydzieci.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest Justyna Podlewska, adres e-mail: daneosobowe@fdds.pl .
 3. Podane w portalu www.chronimydzieci.pl dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu Chronimy Dzieci.
 4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Realizacja celu w postaci możliwości korzystania z portalu Chronimy Dzieci nie jest możliwa bez udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przetwarzanie podanych przez dysponenta danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod adresem: chronimydzieci@fdds.pl . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe dysponenta będą przetwarzane do końca realizacji programu Chronimy Dzieci lub do momentu zmiany dyspozycji, wskazanej w pkt 6.
 9. Po wskazanym w ww. punkcie okresie czasu dane osobowe dysponenta podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 10. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 12. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, obecnie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

NOTA PRAWNA: W niniejszej Polityce wykorzystano fragmenty wzoru polityki cookies, do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska. Źródło: wszystkoociasteczkach.pl.

Organizator
Partnerzy