Certyfikacja

1

START: Rejestracja w programie

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie placówki w portalu Chronimy Dzieci. Rejestracja pozwoli na utworzenie indywidualnego konta placówki oraz przeprowadzenie autoewaluacji spełniania standardów przez placówkę. Portal Chronimy Dzieci jest przeznaczony dla wszystkich placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które chcą podejmować działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz chcących uzyskaniem certyfikat "Chronimy Dzieci".

2

OCENA: Gdzie jesteśmy?

Po zarejestrowaniu się w portalu Chronimy Dzieci placówka może wypełnić ankietę, która pozwoli określić, jakie działania są już wdrożone, a czego jeszcze brakuje, aby standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem mogły zostać uznane za spełnione. Przed wypełnieniem ankiety warto jeszcze raz przeczytać treść standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, aby mieć jasność, jakie działania nakładają one na placówkę ubiegającą się o certyfikat.

3

PLAN: Co jeszcze musimy zrobić?

Po wypełnieniu autoewaluacji spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez placówkę pojawią się podpowiedzi ułatwiające ustalenie dalszych kroków. Placówka w łatwy sposób będzie mieć dostęp do narzędzi pomocnych w realiacji standardów. Każda placówka otrzyma indywidualny plan działania.

Zaproponowany plan warto rozpisać na najbliższy okres funkcjonowania placówki (np. semestr lub rok szkolny).

4

DZIAŁANIE: Realizacja planu

Ten etap zakłada realizację zaproponowanego planu działania. Każda placówka może zrealizować plan w dowolnym czasie. Nie jest możliwe, by wszystkie standardy zostały spełnione od razu. Najpierw zachęcamy do wdrożenia działań, które są najważniejsze z punktu widzenia danej placówki.

Organizator
Partnerzy