Załóż konto

Dane widoczne na profilu placówki (dostępne publicznie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa w celu możliwości udziału w programie Chronimy Dzieci, uzyskania dostępu do zawartości i funkcjonalności portalu Chronimy Dzieci, otrzymywania informacji związanych z realizacją programu Chronimy Dzieci oraz obsługi i sprawozdawczości. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem programu Chronimy Dzieci oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach działalności statutowej oraz o możliwościach wsparcia Fundacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) na temat płatnej oferty Fundacji (w tym min. oferty szkoleniowej, wydawniczej).
Organizator
Partnerzy