Załóż konto

Dane widoczne na profilu placówki (dostępne publicznie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN) z siedzibą przy ul. Walecznych 59 w Warszawie (03-926) w celu uzyskania dostępu do zawartości i funkcjonalności platformy, otrzymywania informacji związanych z platformą oraz obsługi i sprawozdawczości zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem programu Chronimy Dzieci oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach działalności statutowej oraz o możliwościach wsparcia Fundacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) na temat płatnej oferty Fundacji (w tym min. oferty szkoleniowej, wydawniczej).
Organizator
Partnerzy